Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Dynamics of Discrete Systems

Nonlinear Interaction of Oscillation and Rotation in Oscillator-Vibrator Systems PDF
Arkadiy Isaakovich Manevich
Resonance Behavior of the Forced Dissipative Spring-Pendulum System PDF
Kateryna Yu. Plaksiy, Yuri V. Mikhlin
Nonlinear Vibrations of Rotors in Systems with Magnetic Bearings PDF
Gennadii Yu. Martynenko
Nonlinear dynamics of SWNTs. Energy beating and localization PDF
Matteo Strozzi, Leonid I. Manevitch, Valeri V. Smirnov, Francesco Pellicano
Analysis of Traveling and Standing Waves in the DNA Model by Peyrard-Bishop-Dauxois PDF
Yuri V. Mikhlin, Natalia S. Goloskubova
Taking Account of Nonlinear Properties of Subsystems in Problems of Dynamic Interaction of Structures with Loads, Bases and Flows PDF
Vladimir Kulyabko, Vyacheslav Chaban, Andrey Makarov, Denis Yaroshenko

Dynamics of Distributed Systems

Liquid nonlinear oscillations in the U-tube system PDF
Alexander R. Kazachkov, Victor A. Lykah, Ksenia A. Minakova, Evgeniy S. Syrkin, Olena Y. Tkachenko
Asymptotic solution of anisotropic cyclic creep problem PDF
Dmitry V. Breslavsky, Volodymyr Mietielov, Oleg K. Morachkovsky, Oksana Tatarinova, Sergey Pashchenko
Nonlinear model of blood flow through stenosed coronary arteries PDF
Helen Solovyova, Natalya Kizilova, J Mizerski
Method of Determination of Natural Frequencies and Forms of Nonlinear Vibrations for Layered Cylindrical Panels PDF
Mykhailo Volodymyrovych Marchuk, Taras Vladyslavovych Goriachko, Vira Stepanivna Pakosh, Oksana Fedorivna Lesyk
The Nonlinear Deformation of the Body System Under Electromagnetic Field Action PDF
Oleg K. Morachkovsky, Denis V. Lavinsky
Nonlinear Dynamics of Composite Plates and Shells PDF
Roman Mykhaylovych Kushnir, Mykhailo Volodymyrovych Marchuk

Mini-Simposium on R-Functions

Kinematic Characteristics of Nonlinear Second Harmonic for Guided Torsion Elastic Waves in Transversely Isotropic Cylinder PDF
Igor A. Moiseyenko, Valeriy I. Storozhev, Oksana Yu. Sidash
R-functions in Development of Analytical Identification of Geometrical Objects PDF
Tatiana Ivanovna Sheiko, Yulia S. Litvinova, Kyrylo V. Maksymenko-Sheiko
Investigation of the parametric vibrations of laminated plates by RFM PDF
Lidiya Kurpa, Olga Mazur, Viktorya Tkachenko
Application of the Variational–Structural Method to Investigate the Elasto-Plastic Bending of Thin Shells and Plates PDF
Irina Morachkovska, Galina Timchenko, Kateryna Lyubitska

Invited (Keynote) Presentations

Semi-inverse method in the nonlinear dynamics PDF
Leonid I. Manevitch, Valeri V. Smirnov